CBPL

Dataprotectie wordt steeds belangrijker. De gegevensbeschermingsautoriteit GBPL heeft dan ook de handen meer dan vol. In deze Explainer video wordt duidelijk wat AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) betekent en voor wie het van toepassing is.